Logo

Tấm chắn bàn ăn

Mã sản phẩm: 948651

vách ngăn bàn ăn, tấm chắn bàn ăn, tấm chắn chống giọt bắn, tấm chắn chồng dịch

Giá: Liên hệ

Chúng tôi chuyên sản xuất tấm chắn mica chống dịch. Tấm chắn mica sử dụng để đảm bảo an toàn cho những người đối diện và ngồi gần nhau. Tấm chắn sử dụng cho các bếp ăn công nghiệp, nhà ăn bệnh viện, bếp ăn phân xưởng nhà máy nơi tập trung đông người.
Sản phẩm tấm chắn có đặc điểm ưu việt: dễ dàng lặp đặt, dễ dàng tháo rời, dễ dàng vệ sinh, an toàn bề bỉ cho người sử dụng, hiệu quả trong việc chống giọt bắn

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Đối tác 10
Đối tác 09
Đối tác 08
Đối tác 07
Đối tác 06
Đối tác 05
Đối tác 04
Đối tác 03
Đối tác 02
Đối tác 01
Đối tác 0