Logo

Tag giá mica để bàn

Tag giá mica để bàn được làm từ mica Đài Loan 5mm và 25mm được chế tác tinh xảo từ máy móc hiện đại và những bàn tay của người thợ tài ba nhất.

Sản phẩm tag giá mica để bàn ứng dụng trong trưng bày thông tin sản phẩm ví dụ như thông tin điện thoại smart phone, sản phẩm điện máy

Sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu ra các thị trường khó tính nhất.

Chi tiết sản phẩm xem dưới đây

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Đối tác 10
Đối tác 09
Đối tác 08
Đối tác 07
Đối tác 06
Đối tác 05
Đối tác 04
Đối tác 03
Đối tác 02
Đối tác 01
Đối tác 0
0906254007