Logo

Hộp mica nắp mở

Mã sản phẩm: 963544

Hộp mica nắp mở

Giá: Liên hệ

Hộp mica nắp mở có khoá, sử dụng để trưng bày và bảo vệ sản phẩm. Dùng trong siêu thị nhà sách. Nhận sản xuất gia công theo kích thước yêu cầu.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Đối tác 10
Đối tác 09
Đối tác 08
Đối tác 07
Đối tác 06
Đối tác 05
Đối tác 04
Đối tác 03
Đối tác 02
Đối tác 01
Đối tác 0